På klubben har vi olika aktiviteter och vi har ett stort mångfald med olika grenar inom hundsporten