Bli ny medlem

Ny medlem

Medlem i Malung Sälens Brukshundklubb blir du genom att betala in medlemsavgiften på Bankgiro 5405-9969, märk betalningen med namn, adress, tel.nr, personnummer (10 siffror) och vid delbetalning medlemsnummer. Skicka sedan ett mail till malungs_bk@hotmail.com med namn, adress, telefonnummer samt personnummer så vi håller koll på din inbetalning så du kan få ditt medlemsnummer.

Medlemsskapet rullar ett år från det datum det blir registrerat.

Helbetalande medlem 500kr /år

Som helbetalande medlem i SBK/Malung-Sälens brukshundklubb får du:

* Tidningen brukshunden som utkommer 6 ggr/år * Förtur till kurser * Rätt att delta i aktiviteter anordnade av klubben * Rätt att delta på SBKs prov, tävlingar & utställningar * Hjälp och stöd i ditt hundägande

Genom medlemskapet ingår även en försäkring som gäller under kurstillfällena.

Familjemedlem 100 kr / år

Villkor ett familjemedlemskap är samma folkbokföringsadress som den helbetalande medlemen.

Delbetalande medlem 100 kr/ år

Villkor för medlem är att den är helbetalande medlem i någon rasklubb eller medlem i annan lokalklubb.här ...


Glöm inte maila in dina uppgifter till oss via formuläret eller malungs_bk@hotmail.com

Är du ungdom klickar du på den gula rutan och registrerar dig där och väljer Västerdalarnas Hundungdom